fbpx

Värmepumpar - optimerade för det nordiska klimatet.

Vi erbjuder luft/vattenvärmepumpar för villaägare, bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsägare. De är skräddarsydda för att möta de unika utmaningarna i det nordiska klimatet. Med en värmepump får du en kombination av ekonomisk effektivitet, hög driftsäkerhet även under de kallaste vinterdagarna, samt en ljudnivå som knappt märks.

Fråga oss om energisparande värmepumpar!

Vi hjälper dig att hitta rätt värmepump och vägleder dig bland alla tekniska specifikationer och funktioner. Kontakta oss idag med dina frågor eller om du vill få en kostnadsfri offert.

Effektiv och prisvärd uppvärmning och kylning för alla nordiska klimat.

Vi erbjuder ett komplett utbud av smarta energilösningar, inklusive värmepumpar, solcellssystem, batterilager och stödtjänster.

I vårt sortiment finns värmepumpar från 6, 9, 11 och 13 kW till de riktigt stora på 1400 kW, vilket gör möjligt att hitta en lösning som passar just dina behov. Varje lösning är noggrant utformad att minska din miljöpåverkan och sänka dina energikostnader, samtidigt som de ger dig en oslagbar komfort för ditt hem eller din verksamhet. Våra värmepumpar från svenska tillverkaren Energy Save är basen i vårt erbjudande om hållbara lösningar för uppvärmning och kyla. Genom att använda uteluften som värmekälla, garanterar dessa värmepumpar en hög effektivitet vilket gör de till en kostnadseffektiv lösning för det nordiska klimatets alla utmaningar. Med våra värmepumpslösningar kan du förvänta dig att göra stora energibesparingar på din nuvarande energianvändning utan att du behöver kompromissa med vare sig prestanda, komfort eller design.

Kicktstarta dina projekt med gröna lån.

Gröna lån har visat sig vara en katalysator för omfattande renoveringsprojekt i fastigheter.

Få en oslagbar komfort med våra lösningar och värmepumpar från Energy Save.

Luft- och vattenvärmepumpar från svenska Energy Save revolutionerar uppvärmning och kylning genom att effektivt omvandla utomhusluftens energi till värme, kyla och tappvarmvatten. Denna innovativa teknik minskar inte bara energikostnaderna för fastigheter på ett miljövänligt sätt, utan skapar också optimala klimatförhållanden för både hem och verksamheter. Att välja rätt värmepump är avgörande för att uppnå maximal energibesparing. Genom att ersätta eller modernisera befintliga värmesystem med våra lösningar, är det möjligt att se energibesparingar på hela 60-80%. Våra inomhusenheter, kända för sin tysta drift och eleganta design, smälter in perfekt i moderna miljöer. Oavsett storlek på din fastighet, från den mindre villan till större fastighetskomplex, erbjuder vi skräddarsydda värmepumpslösningar som möter varje unikt behov.

V8 Splitserien

Effekt: 6, 9, 11 och 13 kW

Den här är en komplett värme/kyla-anläggning med ute- och innedel. Energiklass SCOP 35°C (golvvärme) Tappvarmvattensprofil Värmeläge (A7/W35). Vattencentral på endast 60×65 cm golvyta.

Ekonomisk och effektiv luft/vattenvärmepump konstruerad för ett nordiskt klimat

• 6, 9 och 12 kW värmeeffekt
• 250-liters tappvarmvattentank
• Energieffektivitet A+++
• Användarvänlig touch display
• Internetkoppling, möjliggör styrning och övervakning
av värmepump från dator eller mobiltelefon
• Splitsystem – inget frostskydd behövs
• Inbyggd elpatron som back-up
• Möjlighet att styra två temperaturzoner
• Automatisk omstart efter strömavbrott
• Klarar att värma ner till -30 °C
• Låg investeringskostnad – kort återbetalningstid
• Tystgående

Omvandlar energi från utomhusluften till värme, kyla och tappvarmvatten. Genom att utnyttja energin från utomhusluften kan du minska dina energikostnader på ett miljövänligt sätt och samtidigt skapa det perfekta klimatet för ditt hem.
AWST V8 är utformad för att ersätta en befintlig anläggning eller för nya installationer. Den kommer att minska din energiförbrukning med ca 60–80 %. Innedelen har en elegant design som passar in i ett modernt hem, med alla anslutningar lätt tillgängliga högst upp på enheten.
Utformad för att ge maximal energibesparing och tyst drift. Alla produkter i AW-R32-S-serien har energiklass A+++ när de används i lågtemperaturapplikationer och A++ i högtemperaturapplikationer.
Aggregatet är en komplett värme/kyla/varmvattencentral på endast 60×65 cm golvyta. Den inbyggda tanken på 250 liter ger tillräckligt med varmvatten för de flesta hushåll. Stor tappvarmvattensprofil och hög effektivitet minskar kostnaden för en dusch med 60–70%.
Inkluderar säkerhetsventilsats, en 11-liters expansionstank, en A-klassad cirkulationspump, samt en termostatisk blandventil för varmvatten. Väderkompenserad vattentemperaturinställning i kombination med rumsgivare ger dig nödvändig kontroll och passar de flesta byggnader.
Styrsystemet växlar automatiskt mellan driftlägen baserat på dina inställningar. Du kan optimera driften utifrån hushållets behov, vilket inkluderar att lagra mer varmvatten när elpriserna är låga och sänka temperaturen när ingen är hemma. Förberedd för drift från din nätverksleverantör.
Inget vatten leds utanför huset, och inget frostskydd som minskar värmepumpens effektivitet krävs. Smala köldmedierör är enklare att dra och täcka. Den automatiska och självlärande avfrostningsfunktionen, i kombination med den nanobelagda förångaren, reducerar avfrostningstiden och ökar effektiviteten.
Olika värmesystem kräver olika temperaturer, t.ex. golvvärme och radiatorer. Med AWST-R32-S kan du ställa in två värmekurvor om du har två olika värmesystem i ditt hem. Om utomhustemperaturen sjunker höjer värmepumpen automatiskt vattentemperaturen för att kompensera för högre värmeförlust i byggnaden.
Gränssnittet möjliggör snabb justering av alla temperaturinställningar direkt från förstasidan. Programvaran stöder även inställningar för variabel temperatur (kurva) för både uppvärmning och kyla.
Energiklass:

Detta anger hur energieffektiv en värmepump eller annan vitvara är. I Europa används ofta en skala från A+++ (mest effektiv) till G (minst effektiv). En högre energiklass innebär lägre energiförbrukning och därmed lägre driftskostnader.

SCOP 35°C (golvvärme):

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance och är ett mått på värmepumpens effektivitet över en hel uppvärmningssäsong. Ett SCOP-värde vid 35°C avser särskilt effektiviteten när värmepumpen används för golvvärme, eftersom golvvärmesystem ofta arbetar vid denna lägre temperatur. Ett högre SCOP-värde innebär högre effektivitet.

Tappvarmvattensprofil:

Detta beskriver värmepumpens förmåga att producera tappvarmvatten (det vill säga vatten som används för hushållsändamål som dusch och disk). Profilen kan innefatta aspekter som hur mycket varmvatten som kan produceras inom en viss tid och hur effektivt detta görs.

Värmeläge (A7/W35):

Detta är en specifikation som beskriver värmepumpens prestanda under vissa betingelser. A7/W35 betyder att prestandan mäts med en utomhustemperatur på 7°C (A7) och en vattentemperatur på 35°C (W35). Dessa siffror hjälper till att standardisera hur värmepumpens effektivitet mäts och jämförs.

Vattencentral på endast 60×65 cm golvyta:

Detta indikerar värmepumpens storlek eller fotavtryck. En vattencentral som tar upp en golvyta på 60×65 cm betyder att enheten är relativt kompakt, vilket kan vara en fördel i utrymmesbegränsade situationer eller där estetik är viktigt. Sammanfattningsvis ger dessa termer viktig information om värmepumpens energieffektivitet, dess förmåga att producera golvvärme och tappvarmvatten, dess prestanda under specifika betingelser, och dess fysiska storlek.

V8 Hybridsystem

Effekt: 6, 9 och 12 kW

Den här är en komplett värme/kyla-anläggning med ute- och innedel. Energiklass SCOP 35°C (golvvärme) Tappvarmvattensprofil Värmeläge (A7/W35). Vattencentral på endast 60×65 cm golvyta.

• Användarvänlig touchdisplay
• Inbyggd WiFi möjliggör styrning och övervakning
av värmepumpen från dator eller mobiltelefon
• Möjlighet att styra två temperaturzoner
• Automatisk omstart efter strömavbrott
• 6, 9, 11 och 13 kW värmeeffekt
• Klarar att värma ner till -25 °C
• Låg investeringskostnad – kort återbetalningstid
• Nanobelagd förångare
• Dockningsbar, för hybrida system

Styrsystemet växlar automatiskt mellan drift- lägen baserat på dina inställningar. Du kan optimera driften utifrån hushållets behov, som att lagra mer varmvatten när elpriserna är låga, sänka temperaturen när ingen är hemma under olika perioder varje dag, 7 dagar i veckan.

Den är också förberedd för drift från din nätverksleverantör, som kan styra värmepumpen och balansera den tillgängliga effekten i nätet. Splitsystemet har fördelen att inget vatten leds utanför huset, och något frostskydd som minskar värmepumpens effektivitet krävs inte. Smala köldmedierör är enklare att dra och täcka.

Den automatiska och självlärande avfrostningsfunktionen, i kombination med den nanobelagda förångaren, reducerar avfrostningstiden till ett minimum och ökar effektiviteten.

Olika värmesystem kräver olika temperaturer, t.ex. golvvärme och radiatorer. Med AWST-R32-S kan du ställa in två värme- kurvor om du har två olika värmesystem i ditt hem. Om utomhustemperaturen sjunker höjer värmepumpen automatiskt vatten- temperaturen för att kompensera för högre värmeförlust i byggnaden. Om ytterligare effekt krävs kommer de integrerade elpatro- nerna att användas som back-up.

Omvandlar energin från utomhusluften till värme och tappvarmvatten för ditt hem. Genom att använda energin från utomhusluften kan du minska dina energikostnader på ett miljövänligt sätt och samtidigt skapa det perfekta inomhusklimatet.
Genom att använda komponenter från ledande leverantörer och smart styrning möjliggörs stora energibesparingar och tyst drift.
Splitsystemet innebär att värmeväxlingen till husets värmesystem sker inomhus medan endast köldmediet cirkulerar utomhus. Detta är en effektiv och driftsäker lösning för det kalla nordiska klimatet. Med den automatiska och självlärande avfrostningsfunktionen, i kombination med den nanobelagda förångaren, minskas avfrostningstiden och ökar effektiviteten.
NPH V7 kan styras lokalt eller på distans via smartphone eller dator. Med den användarvänliga touchdisplayen kan du enkelt göra alla nödvändiga inställningar för en effektiv drift och se aktuell status.
NPH V7 använder en värmekurva för att ge en jämn inomhustemperatur, oavsett utomhustemperatur. När utomhustemperaturen sjunker höjer värmepumpen temperaturen på vattnet till värmesystemet och tvärtom när den stiger. Om fastigheten har två värmesystem (zoner) kan du ställa in två olika värmekurvor.
För korrekt dimensionerade värmepumpsystem behövs en backup-lösning för de kallaste dagarna. NPH-serien kan dockas med befintlig el-, olje-, pellets- eller vedpanna i ett hybridsystem. Behåll din befintliga anläggning som backup.
Gränssnittet möjliggör snabb justering av alla temperaturinställningar direkt från förstasidan. Programvaran stöder även inställningar för variabel temperatur (kurva) för både uppvärmning och kyla.
Energiklass:

Detta anger hur energieffektiv en värmepump eller annan vitvara är. I Europa används ofta en skala från A+++ (mest effektiv) till G (minst effektiv). En högre energiklass innebär lägre energiförbrukning och därmed lägre driftskostnader.

SCOP 35°C (golvvärme):

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance och är ett mått på värmepumpens effektivitet över en hel uppvärmningssäsong. Ett SCOP-värde vid 35°C avser särskilt effektiviteten när värmepumpen används för golvvärme, eftersom golvvärmesystem ofta arbetar vid denna lägre temperatur. Ett högre SCOP-värde innebär högre effektivitet.

Tappvarmvattensprofil:

Detta beskriver värmepumpens förmåga att producera tappvarmvatten (det vill säga vatten som används för hushållsändamål som dusch och disk). Profilen kan innefatta aspekter som hur mycket varmvatten som kan produceras inom en viss tid och hur effektivt detta görs.

Värmeläge (A7/W35):

Detta är en specifikation som beskriver värmepumpens prestanda under vissa betingelser. A7/W35 betyder att prestandan mäts med en utomhustemperatur på 7°C (A7) och en vattentemperatur på 35°C (W35). Dessa siffror hjälper till att standardisera hur värmepumpens effektivitet mäts och jämförs.

Vattencentral på endast 60×65 cm golvyta:

Detta indikerar värmepumpens storlek eller fotavtryck. En vattencentral som tar upp en golvyta på 60×65 cm betyder att enheten är relativt kompakt, vilket kan vara en fördel i utrymmesbegränsade situationer eller där estetik är viktigt. Sammanfattningsvis ger dessa termer viktig information om värmepumpens energieffektivitet, dess förmåga att producera golvvärme och tappvarmvatten, dess prestanda under specifika betingelser, och dess fysiska storlek.

Är du intresserad av värmepumpar ?

Vi hjälper dig att hitta rätt och vägleda dig bland alla tekniska specifikationer och funktioner. Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor och för kostnadsfri offert.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.