fbpx

Teknik som gör våra hus smartare och liv enklare.

Byggandet av bostäder har varit konstant genom åren, men den teknik som integrerats i våra fastigheter har vuxit exponentiellt, vilket gjort det svårt för många att hänga med i teknikutvecklingen.

Solcellssystem

0
kW
Egen solelproduktion
Solel 54%
Inköpt el
Elbolag 46%

Vill du veta mer om hur det fungerar?

Vill du få ditt solcellssystem att samspela med din elbilsladdare? Vill du köpa el när den är som billigast? Kontakta oss för mer information om hur du får din fastighet att bli smartare och använda fastighetens förbrukare och el optimalt utifrån dina behov.

Teknik kan verka skrämmande men behöver inte alls vara det.

Många människor kan känna sig överväldigade och skrämda av ny teknik. Speciellt kan det gälla de som inte vuxit upp med datorer eller annan digitalteknik. Vi som dagligen arbetar med tekniska lösningar är helt övertygade om att sättet vi använder teknik i våra hem kan förbättras utan att vi för den skull tappar kontrollen över våra liv. Har vi bara rätt inställning och får vägledning kan tekniken vara ett kraftfullt verktyg och en ovärderlig tillgång som möjliggör en optimal energianvändning i de flesta hem och fastigheter.

Bild: Sett från ovan, ett av de båda fastigheterna på Visgatan i Örebro. Fastigheter med solceller installerade och monterade av My Energy Partner.

Letar du efter ett enkelt sätt att göra ditt hem smartare?

Om du vill börja din resa in i en värld med hem- och fastighetsautomation är My Energy Partner en partner för dialog och utförande. Vi erbjuder lösningar och produkter med ett stort utbud av funktioner som kan användas för att automatisera användandet av ex: solcellssystem och elbilsladdare, lagring och optimerade inköp av billig el. Vore det inte spännande att ge sig in i en värld där ditt hem och fastighet sköter sig självt, på dina villkor?

Från automatiserad belysning i ditt kök, badrum och sovrum till energi- och klimatkontroll har vi lösningarna för dig.

Bild: Med debiteringsmätare installerade kan fastighetsägaren minska sina elkostnader för fasta abonnemang.

Letar du efter ett enkelt sätt att göra ditt hem smartare?

Loxone är en ledande leverantör av smarta hem- och fastighetstekniklösningar. En av deras populära produkter är en solpanelanläggning som integreras med deras smarta energistyrningssystem för att optimera energiförbrukningen i bostäder och fastigheter. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på Loxones solpanelanläggning och hur den fungerar tillsammans med deras smarta energistyrningssystem. Loxones solpanelanläggning Loxones solpanelanläggning är en komplett lösning som integreras med deras smarta energistyrningssystem. Anläggningen består av solpaneler, en växelriktare och en energilagringstank. Solpanelerna fångar solenergi som omvandlas till el genom växelriktaren. Den genererade elen kan antingen användas direkt i bostaden eller fastigheten, eller lagras i energilagringstanken för senare användning. Loxones smarta energistyrningssystem Loxones smarta energistyrningssystem är en lösning som integrerar olika enheter och system för att optimera energiförbrukningen i en bostad eller fastighet. Systemet använder teknik som sensornätverk, fjärrstyrning, automation och artificiell intelligens för att optimera energiförbrukningen. Sensornätverket övervakar energiförbrukningen och identifierar ineffektiviteter. Fjärrstyrning används för att styra enheterna och systemen från en central plats. Automation används för att ställa in regler och rutiner för när och hur enheterna och systemen ska användas. Artificiell intelligens används för att lära sig om användarnas beteenden och preferenser för att optimera energiförbrukningen. Hur fungerar Loxones solpanelanläggning tillsammans med deras smarta energistyrningssystem? Loxones solpanelanläggning integreras med deras smarta energistyrningssystem för att optimera energiförbrukningen. Genom att integrera solpanelerna med systemet kan energiförbrukningen optimeras genom att öka användningen av solenergi. När solen inte skiner kan elen användas från energilagringstanken eller från elnätet. Systemet kan också fjärrstyras från en central plats för att optimera energiförbrukningen baserat på användarnas preferenser och beteenden. Fördelar med Loxones solpanelanläggning och smarta energistyrningssystem Optimerad energiförbrukning: Loxones solpanelanläggning och smarta energistyrningssystem optimerar energiförbrukningen för att mins

Bild: Med debiteringsmätare installerade kan fastighetsägaren minska sina elkostnader för fasta abonnemang.

Med rätt inställning och vägledning kan teknik vara ett kraftfullt verktyg och en ovärderlig tillgång för oss i dagens energisamhälle.

Ted Jelenic, My Energy Partner

Fler av våra
kundprojekt

Familjen Lundberg

Privatperson

Brf.Aseastan

Bostadsrättsförening

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.