fbpx

FAQ - Frågor och svar

Vilka batterier till solceller?

Genom att koppla ett batteri till din solcellsanläggning kan du använda en större del av den el dina solceller producerar i ditt eget hushåll.

Ett batteri gör att du kan lagra den överskottsel din solcellsanläggning producerar under dagen för användning på kvällen när solen har gått ned. Det gör att du bättre kan matcha din produktion med din konsumtion och generellt få mer egenanvändning ur dina solceller. Att bli självförsörjande till den punkt där du inte längre behöver elektricitet från nätet kräver väldigt stor lagringskapacitet för att förse dig med elektricitet under dagar med låg solelproduktion och blir därmed mycket kostsamt.

Det finns idag en rad batterier på marknaden för lagring av solel som är till för hemmabruk och nätanslutning. Majoriteten av dessa är baserade på litiumjon, en teknik som har använts för hem- och bärbar elektronik sedan tidigt 90-tal. Konventionella, blybaserade batterier mer lämpade för fritidsbruk i t ex sommarstugan, har även funnits på marknaden en längre tid.

Med batterier kan du inte bara lagra solenergi, utan också reglera ditt effektuttag från elnätet. På så sätt kan du möjligen minska din säkringsstorlek och därmed sänka avgifterna du betalar till elnätsbolaget. Vid abonnemang som utgår från timdebitering (istället för vid samma pris på elen oavsett tid på dygnet) kan du med batterier styra din elanvändning till timmar med lägst pris och även välja att leverera el tillbaka till nätet om du vill.

Fler frågor och svar

Vad menas med elförbrukning?

Förbrukningen delas upp i tre områden: hushållsel, uppvärmning och varmvatten. En genomsnittlig villa i Sverige med direktverkande el har en förbrukning på

Vad är amorfa solceller?

Amorfa solceller eller tunnfilmsceller, som de även kallas består av ett tunt skikt av kisel som sitter på baksidan av metall, glas

Vad är mono kristallina solceller?

Mono kristallina solceller består av tunna skivor från en enkristall kiselblock. Denna metod har en högre verkningsgrad än poly kristallina solceller vilket

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.