fbpx

FAQ - Frågor och svar

Solceller, vad gäller?

Som solcellsinnehavare behöver man följa ett antal lagar, förordningar och föreskrifter. I dagsläget innebär det att ha koll på ca 50 författningsdokument.

Framöver kommer det troligen bli flera. Solcellsmarknaden utvecklas snabbt och lagstiftningen kopplat till den har en viss eftersläpning. För att undvika negativa påföljder i framtiden måste man som innehavare hålla sig löpande uppdaterad  på ändringar i lagtexterna.

Kontakta oss gärna för mer ingående information.

Fler frågor och svar

Vad menas med elförbrukning?

Förbrukningen delas upp i tre områden: hushållsel, uppvärmning och varmvatten. En genomsnittlig villa i Sverige med direktverkande el har en förbrukning på

Vad är amorfa solceller?

Amorfa solceller eller tunnfilmsceller, som de även kallas består av ett tunt skikt av kisel som sitter på baksidan av metall, glas

Vad är mono kristallina solceller?

Mono kristallina solceller består av tunna skivor från en enkristall kiselblock. Denna metod har en högre verkningsgrad än poly kristallina solceller vilket

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.