fbpx

FAQ - Frågor och svar

Solceller, vad behövs?

Det här behövs för en solcellsanläggning.

  1. Solceller respektive solpaneler
  2. Växelriktare
  3. Montagesystem för att fästa solpanelerna på taket

1. Solceller

Solceller omvandlar solstrålar till elektricitet (likström). Det finns olika sorters solceller, vanligast är monokristallina och polykristallina. Tillverkningsprocessen är komplicerad och behöver göras i stor skala. De största tillverkarna finns därför i länder med stor efterfrågan, som Kina.

Monokristallina solceller är lite mer effektiva, å andra sidan lite dyrare. Vilken typ man väljer har egentligen ingen större betydelse. Monokristallina görs ur en stor kristall, polykristallina ur flera. Monokristallina är svarta, polykristallina blåaktiga.

2. Växelriktare och mikroväxelriktare (mikroinverter)
En växelriktare omvandlar solcellernas likström till 250V växelström som kopplas till husets elcentral för att användas i hushållet eller för att kunna säljas till nätelsbolaget.

En mikroväxelriktare är en liten växelriktare som sätts på baksidan av en solpanel. Det blir ett litet flexibelt solenergisystem som enkelt kan byggas ut. Om det faller skugga på solpanelerna är mikroväxelriktarna också väldigt bra eftersom det annars är den solpanelen som ger minst ström begränsar strömmen i hela kedjan.

Vanliga växelriktare bestäms efter strorlek på solcellssystemet. En anläggning på 3 kW behöver en växelriktare dimensionerad för den elmängden. Vid val av växelriktare bör man därför ha i åtanka om man i framtiden vill utöka solcellssystemet. Med mikroväxelriktare slipper man det.

3. Montagesystem
Solpanelerna behöver fästas på taket och vilken typ av fasten väljer man beroende på vad för tak man har. Har man till exempel tegeltak väljer man fästen för tegeltak. Ju fler solpaneler man har desto fler fästen behövs. Därför har vi prissatt montagessystemen uträknat per Watt.

Fler frågor och svar

Vad menas med elförbrukning?

Förbrukningen delas upp i tre områden: hushållsel, uppvärmning och varmvatten. En genomsnittlig villa i Sverige med direktverkande el har en förbrukning på

Vad är amorfa solceller?

Amorfa solceller eller tunnfilmsceller, som de även kallas består av ett tunt skikt av kisel som sitter på baksidan av metall, glas

Vad är mono kristallina solceller?

Mono kristallina solceller består av tunna skivor från en enkristall kiselblock. Denna metod har en högre verkningsgrad än poly kristallina solceller vilket

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.