fbpx

FAQ - Frågor och svar

Om solcellsstödet 2019

Med anledning av den senaste tidens rapportering om statligt stöd till solceller är det många som har frågor kring stödet. Vi har därför samlat ett antal vanliga frågor och svar nedan. Inledningsvis följer en kort sammanfattning om hur situationen ser ut i nuläget.  

Budget för investeringsstödet för solceller 2019 är 736 miljoner kronor. Stödnivån bestäms av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller. Från och med 8 maj 2019 går det att få stöd för upp till 20 % av investeringskostnaden som ett engångsbelopp. Ansökan görs i förväg innan åtgärden påbörjas och stödet betalas sedan ut i efterskott.

Vad händer med min ansökan som jag redan har skickat in?

När den nya förordningen träder i kraft kommer stödnivån förändras för alla ansökningar som står i kö. Det betyder att om du då har en ansökan som inte är beslutad än, kommer din ansökan prövas mot den nya förordningen där stödnivån 20 % gäller. Om du har en beviljad ansökan men inte fått, eller begärt om utbetalning, påverkas du inte.

Vänd dig till Länsstyrelsen där du sökt stödet för svar på frågor som rör en specifik ansökan. De handlägger stödet och kan besvara frågor kring just din ansökan.  

Är det någon idé att söka om stödet nu?

Skickar du in en ansökan för stödet blir du placerad i kö för att ta del av medel som tillförs stödet. Om Riskdagen i juni godtar Regeringens proposition om utökat stöd som en del av vårändringsbudgeten finns 736 miljoner kr budgeterade för stödet för år 2019, men ansökta medel överstiger befintlig budget. Som läget ser ut just nu kommer det alltså dröja innan nya ansökningar kan beviljas.

Om en subventionering är viktig för dig som vill investera i en solcellsanläggning är det viktigt att tänka på är att du inte är garanterad stöd förrän det finns en godkänd ansökan. I nuläget kan vi inte garantera någon som idag skickar in ansökan att man kommer få stöd. Du som privatperson kan också överväga alternativet att nyttja rot-avdraget i det fall du ser ett stöd som en nödvändighet. Det alternativet är i nuläget enklare, snabbare och säkrare, men ger en mindre ersättning, oftast motsvarande ca 9 % av totala kostnader.

Vad kommer hända framåt med stödet?

Energimyndigheten fortsätter att fördela pengar och fokuserar på att köerna är och förblir likställda i hela landet. Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller gäller fram till 31 december 2020. Ansökningar som ej ännu blivit beslutade kommer att prövas enligt den vid tidpunkten för beslutet gällande förordningen. Det gäller oavsett när ansökan inkom till länsstyrelsen.

Varför har Energimyndigheten förordat en lägre stödnivå?

Vi har rekommenderat en sänkning av stödnivån då vi ser att marknaden är redo för det. Intresset för stödet är stort och vi ser positivt på att en sänkt stödnivå innebär att budgeten räcker till flera ansökningar.

Om du vill fördjupa dig i våra rekommendationer kring stödet kan du hitta rapporten

När kommer det nya pengar till Länsstyrelserna?

Energimyndigheten fördelar ut medel till Länsstyrelserna varannan till var tredje månad. Nästa fördelning blir tidigast i maj.

Fler frågor och svar

Vad menas med elförbrukning?

Förbrukningen delas upp i tre områden: hushållsel, uppvärmning och varmvatten. En genomsnittlig villa i Sverige med direktverkande el har en förbrukning på

Vad är amorfa solceller?

Amorfa solceller eller tunnfilmsceller, som de även kallas består av ett tunt skikt av kisel som sitter på baksidan av metall, glas

Vad är mono kristallina solceller?

Mono kristallina solceller består av tunna skivor från en enkristall kiselblock. Denna metod har en högre verkningsgrad än poly kristallina solceller vilket

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.