fbpx

FAQ - Frågor och svar

När uppfanns solceller?

Den som först upptäckte den fotovoltaiska effekten var den franska fysikern Edmond Becquerel. När han var bara nitton år byggde han världens första fotovoltaiska cell i sin pappas laboratorium, år 1839.

År 1958 började man använda solceller bland annat i satelliter. Genom att använda solceller på satellitens utsida kunde tiden som de tillbringar i rymden förlängas avsevärt. Nästa år började man konstruera satelliter med ringformade solceller på sidorna, något som kom att bli en väldigt effektiv och sedermera också väldigt vanlig konstruktion. Under decennierna som följde gjorde forskningen stora framsteg och solcellerna utvecklades och förfinades allt mer. Under en lång tid var det dock framför allt i rymden som de användes. Det höll priset på solceller på en hög nivå, eftersom det i rymdsammanhang endast fungerade med den allra högsta standarden. Det innebar att det saknades incitament till att utveckla billigare varianter. Det var först när solceller började användas i andra, mer jordnära sammanhang, som forskningen på enklare versioner tog fart och priserna sakta men säkert började sjunka.

Elliot Berman hette en man som spelade en avgörande roll i solcellens historia. År 1969 började han investera i organiska solceller, då han och hans team förutsåg att priset på vanlig el skulle komma att gå upp över tid. Berman och hans team arbetade intensivt med att förenkla och förnya tillverkningen av solceller för att på så sätt sänka kostnaderna och göra produkten tillgänglig för en bredare marknad. Bermans företag började bland annat köpa upp överblivet silikon från andra företag för en spottstyver och lyckades på så sätt pressa priserna. Genom att på bara några år halvera konsumentpriset på solceller så revolutionerade Elliot Berman och hans team marknaden för solenergi.

Fler frågor och svar

Vad menas med elförbrukning?

Förbrukningen delas upp i tre områden: hushållsel, uppvärmning och varmvatten. En genomsnittlig villa i Sverige med direktverkande el har en förbrukning på

Vad är amorfa solceller?

Amorfa solceller eller tunnfilmsceller, som de även kallas består av ett tunt skikt av kisel som sitter på baksidan av metall, glas

Vad är mono kristallina solceller?

Mono kristallina solceller består av tunna skivor från en enkristall kiselblock. Denna metod har en högre verkningsgrad än poly kristallina solceller vilket

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.