fbpx

FAQ - Frågor och svar

När blir solceller lönsamt?

De flesta bedömarna är överens, det lönar sig med solceller om förutsättningarna är de rätta.
En grov uppskattning är att runt 10 000 villaägare hittills har hakat på soltrenden, enligt Energimyndigheten.
När solceller betalar sig och gör det lönsamt för en fastighetsägare beror på ett antal olika förutsättningar som exempelvis: investeringskostnaden, graden av självförsörjning, väderstreck, solcellsbidrag, skattereduktion och elcertifikat, räntesatser på banklån, hur utvecklas elkostnaderna över tid.

  1. Solanläggningen har en livslängd på ca: 25-30 år (sett till produkter och garantier). Redan från dag 1 när den är installerad börjar den tjäna pengar åt dig.
  2. Betalningstiden för anläggningen kan variera från 8-15 år beroende på förutsättningar.

En stor fördel med att producera egen el är att du slipper många kostnader.

  • Om du producerar el samtidigt som du konsumerar behöver du varken betala energiskatt (30 öre/kWh + moms) eller nätavgift (20 öre/kWh + moms).
  • Du får betalt 15 öre/kWh + moms för el-certifikat du säljer och 5 öre/kWh+ moms betalt i nätnytta (dvs minskad elnätsförlust).
  • Dessutom får du betalt för den el du inte använder. Normalt betalar elbolag mellan 1,0-1,5 kr/kWh för din producerade el.

Fler frågor och svar

Vad menas med elförbrukning?

Förbrukningen delas upp i tre områden: hushållsel, uppvärmning och varmvatten. En genomsnittlig villa i Sverige med direktverkande el har en förbrukning på

Vad är amorfa solceller?

Amorfa solceller eller tunnfilmsceller, som de även kallas består av ett tunt skikt av kisel som sitter på baksidan av metall, glas

Vad är mono kristallina solceller?

Mono kristallina solceller består av tunna skivor från en enkristall kiselblock. Denna metod har en högre verkningsgrad än poly kristallina solceller vilket

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.