fbpx

Med solceller minskar du dina elräkningar.

Med solceller minskar du ditt beroende av icke förnybara energikällor, samtidigt som du minskar dina elkostnader avsevärt. Genom att nyttja solenergi slipper du dessutom vara helt beroende av de rörliga energipriserna på marknaden. Solceller ger dig en energitrygghet.

Solceller minskar dina elkostnader
och möjligheter att spara mer.

Solpanelerna producerar som mest el under vår och sommar månaderna men även på vintern, dock inte i lika stor grad som under övriga året. Sveriges klimat och är faktiskt väldigt bra för solpaneler då det inte bara är soltimmarna som spelar roll för att solpanelerna ska producera utan även temperaturen. Är det för varmt sänks verkningsgraden och solpanelerna är inte lika effektiva men producerar fortfarande el.

Nyttja de ytor du ändå inte använder.

Solpaneler på tak.

Det vanligaste bland privatpersoner är att placera solpanelerna på taket. Fördelen med Solpaneler på taket är att man använder en yta som redan finns och inte brukas.

Solpaneler på marken.

En markanläggning kan med fördel användas när man förbrukar mycket el som kräver många solpaneler och takytan inte räcker till eller om taket är placerat i ett sämre läge. I vissa kommuner krävs bygglov som vi hjälper er söka.

Fråga oss om våra olika solcellspaket!

Vi erbjuder kompletta solcellspaket för dig som vill ha solceller. Vi tar hand om både montage och installation åt dig. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Garantier

1 år
Optimerare
Vi lämnar genom vår tillverkare och grossist, 25 års garanti på optimerare.
1 år
Växelriktare
Vi lämnar genom vår tillverkare och grossist, 12 års garanti på växelriktare.
1 år
Installationsmaterial
Vi lämnar10 års garanti på ínstallationsmaterial.

Snygga solpaneler med högre effekt.

Monokristalina paneler – räknas till premium utbudet och är oftast helsvarta och har en något högre verkningsgrad än Polykristalina paneler – som är något billigare och har lite lägre verkningsgrad.

Ett komplett solcellssystem

  • Solcellspaneler av högsta kvalitet med effekt på 390-550 W
  • Växelriktare omvandlar panelernas likström till växelström, vilket är det som används i din fastighet. Växelriktaren matar även tillbaka din överskottsel till elnätet.
  • Optimerare (tillval) gör att varje solpanel fungerar individuellt. Det innebär att en solpanel som inte fungerar optimalt ändå kan producera maximalt.
  • Installationsmaterial, t.ex. kablar, anslutningskontakter och montagesystem.
  • Installation inkluderar även driftsättning av solcellsanläggningen. Det utförs av våra egna duktiga installatörer och montörer.

Vill du veta mer?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

Har du frågor, funderingar eller vill veta mer? Vill du få en offert? Ta kontakt med oss! Vi hjälper dig gärna att hitta det som är optimalt för dig utifrån ditt behov.

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden från oss. Behandlingen har My Energy Partners berättigade intresse som grund. Personuppgifterna sparas i 18 månader. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.