fbpx

Solceller för dig som bor i Stockholm.

Solceller och solpaneler är ett utmärkt sätt att utnyttja solens energi på ett fördelaktigt och effektivt sätt. Det fungerar utmärkt för dig som bor i Stockholm och är dessutom lönsamt vilket märks på elräkningen.

Med solceller minskar du elkostnaderna och ökar dina besparingar.

Solpaneler producerar vanligtvis mest el under vår- och sommarmånaderna, men de kan också producera el på vintern, om än inte i samma utsträckning. Sveriges klimat är faktiskt ganska gynnsamt för användning av solpaneler eftersom det inte bara är soltimmarna som spelar roll för solpanelernas effektivitet. Stockholms geografiska läge gör det till en idealisk plats för solelproduktion.

Nyttja de ytor du ändå inte använder.

Solceller på taket

Den vanligaste placeringen av solpaneler bland privatpersoner är på taket. Fördelen med solpaneler på taket är att man utnyttjar en yta som redan finns och som inte används.

Solceller på marken

En markanläggning kan med fördel användas när man förbrukar mycket el i fastigheten och inte har några takytor att använda

Solceller ger dig lägre elkostnader.

Vi erbjuder kompletta lösningar för dig som vill ha solceller på din fastighet i Stockholm. Vi tar hand nätanmälan, beräkningar och montage till driftsättning.

Det är viktigt med garantier.

1 år
Paneler
Vi lämnar genom vår tillverkare och grossist, 25 års garanti på optimerare.
1 år
Växelriktare
Vi lämnar genom vår tillverkare och grossist, 12 års garanti på växelriktare.
1 år
Installationsmaterial
Vi lämnar10 års garanti på ínstallationsmaterial.

Effektiva solpaneler ger klirr i kassan.

Solpaneler som är helt svarta (full black) tillhör  det man kallar för premium paneler. Ramen och glaset är helt svart och skiljer sig från vanliga solpaneler  med silverram och eller silvertrådar i glaset.

Ett solcellssystem består av:

  • Solcellspaneler högkvalitativa  solpaneler med en effekt på 350-550W.
  • Växelriktare
    omvandlar panelernas likström till växelström, vilket är det som används i din fastighet. Växelriktaren matar också tillbaka överskottsel till nätet.
  • Optimerare  får varje solpanel att arbeta individuellt och därmed gör att solcellssystemet producerar optimalt.
  • Installationsmaterial hit hör kablar, montagessytem, kontakter, skruvar m.m.
  • Installation inkluderar även driftsättning av solcellsanläggningen utförs av våra installatörer på plats vid installation.

Intresserad av solceller?
Fyll i och skicka dina kontaktuppgifter.

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden från oss. Behandlingen har My Energy Partners berättigade intresse som grund. Personuppgifterna sparas i 18 månader. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.