fbpx

Solceller funkar även för dig i Grisslehamn.

Solceller och solpaneler är en lönsam investering. Det är också ett steg mot ett mer hållbart samhälle, där vi använder förnybara energikällor på ett effektivt sätt.

Minska dina elkostnader och spara ännu mer med solceller på taket.

 

Solceller på tak producerar som mest under våren och sommaren. Självklart sker även produktion under vinterhalvåret men i jämförelse med övriga året, så är produktionen liten. Funderar du på att investera i solpaneler i Grisslehamn däremot,  så är det en bra sak att göra. Sverige som land lämpar sig bra för solelproduktion. Temperaturen är lägre vilket gör att solcellerna producerar mer effektivt.

Använd den mark du ändå inte nyttjar.

Solpaneler på tak.

För privatpersoner är det vanligt att placera solpanelerna på taket. Fördelen då är att man använder en yta som redan finns och inte brukas.

Solpaneler på marken.

Funderar du på solceller i Grisslehamn så ta en funderare på om inte en markanläggning kan vara något för dig. Din outnyttjade mark kan med fördel användas för solel.

Kolla in våra solcellspaket!

Vi erbjuder kompletta solcellspaket för dig som funderar på solceller i Grisslehamn. Vi hjälper dig med montage och installation.

Garantier

1 år
Optimerare
Vi lämnar genom vår tillverkare och grossist, 25 års garanti på optimerare.
1 år
Växelriktare
Vi lämnar genom vår tillverkare och grossist, 12 års garanti på växelriktare.
1 år
Installationsmaterial
Vi lämnar10 års garanti på ínstallationsmaterial.

Effektiva och snygga solpaneler.

Monopaneler räknas till det vi benämner som premiumpaneler. De är oftast helsvarta och anses något snyggar i sin design. De har också en något högre verkningsgrad än Polypaneler – som är en något billigare variant med lägre verkningsgrad.

Ett solcellssystem består av:

  • Solcellspaneler av högsta kvalitet; poly- och monokristallina, 270-330W
  • Växelriktare omvandlar panelernas likström till växelström, vilket är det som används i din fastighet. Växelriktaren matar även tillbaka din överskottsel till elnätet.
  • Optimerare gör att varje solpanel fungerar individuellt. Det innebär att en solpanel som inte fungerar optimalt ändå kan producera maximalt.
  • Installationsmaterial, t.ex. kablar, anslutningskontakter och montagesystem.
  • Installation inkluderar även driftsättning av solcellsanläggningen. Det utförs av våra egna duktiga installatörer och montörer.

Solceller i Grisslehamn?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden från oss. Behandlingen har My Energy Partners berättigade intresse som grund. Personuppgifterna sparas i 18 månader. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.