fbpx

Solceller funkar även för dig i Eskilstuna.

Att det är en bra investering med solceller är det inte något tvivel om. Det kommer även du som funderar på solceller i Eskilstuna att uppleva.

Solceller minskar elkostnaderna
och ökar ditt sparande.

Solceller producerar som mest el under vår och sommar månaderna men viss produktion sker även på vintern. Ser vi till det svenska klimatet så lämpar det sig bra för solelproduktion. Och det gäller även för dig som funderar på solceller i Eskilstuna. Vid varmtväder är verkningsgraden lägre och det omvända när det är kyligt ute.

Använd de ytor du ändå inte nyttjar.

Solpaneler på tak.

Vanligast är att placera solpaneler på taket. Fördelen då är att man använder ytor som redan finns och inte används till något.

Solpaneler på marken.

Förbrukar man mycket el kan man med fördel investera i en markanläggning. En markanläggning kan innehålla många solpaneler och har inte alls samma begränsningar som ett tak har. Tänk på att det skiljer kommuner åt för hur de ser på bygglov och markanläggningar.

Kolla in våra solcellspaket!

Vi erbjuder kompletta solcellspaket för dig som funderar på solceller i Eskilstuna. Vi tar hand om allt. Från montage till installation.

Garantier

1 år
Optimerare
Vi lämnar genom vår tillverkare och grossist, 25 års garanti på optimerare.
1 år
Växelriktare
Vi lämnar genom vår tillverkare och grossist, 12 års garanti på växelriktare.
1 år
Installationsmaterial
Vi lämnar10 års garanti på ínstallationsmaterial.

Mörka effektiva solpaneler är snyggt.

Monokristalina paneler – räknas till premium utbudet och är oftast helsvarta och har en något högre verkningsgrad än Polykristalina paneler – som är något billigare och har lite lägre verkningsgrad.

Ett solcellssystem består av:

  • Solcellspaneler av högsta kvalitet; poly- och monokristallina, 270-330W
  • Växelriktare omvandlar panelernas likström till växelström, vilket är det som används i din fastighet. Växelriktaren matar även tillbaka din överskottsel till elnätet.
  • Optimerare gör att varje solpanel fungerar individuellt. Det innebär att en solpanel som inte fungerar optimalt ändå kan producera maximalt.
  • Installationsmaterial, t.ex. kablar, anslutningskontakter och montagesystem.
  • Installation inkluderar även driftsättning av solcellsanläggningen. Det utförs av våra egna duktiga installatörer och montörer i Eskilstuna

Solceller i Eskilstuna?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden från oss. Behandlingen har My Energy Partners berättigade intresse som grund. Personuppgifterna sparas i 18 månader. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.