fbpx

Vi utför service på solcellssystem

Vi erbjuder serviceavtal och utför service på alla typer av solcellssystem. Allt från tak-, fasad-, till markanläggningar.

Ibland kan ditt solcellssystem behöva lite service.

Vårt team av servicetekniker har lång erfarenhet och gedigen kunskap om solcellsanläggningar. Vi är snabbt på plats oavsett om det gäller service, felsökning eller reparation. Vi erbjuder service på alla typer av solcellsanläggningar, allt från tak-, fasad-, till markanläggningar. För din trygghet har vi även jour, telefonsupport och förebyggande serviceprogram.

Nyckeln är att känna till riskerna och samtidigt minimera felen

Att inte upptäcka och åtgärda allvarliga fel kan leda till brott mot Elsäkerhetslagen och Arbetsmiljölagen medrättsliga påföljder. Att känna till riskerna med solceller är nyckeln till att minimera fel på anläggningen.

Ted Jelenic

Service innebär inte att man bara ska rycka ut om något akut uppstår med solcellsanläggningen.

Den bästa servicen innebär ett nära samarbete över tid för att se till att hålla solcellsanläggningen så driftsäker som möjligt. Vi effektiviserar våra installerade system löpande, för optimal drift och med förslag om förbättringsåtgärder som kan ge ytterligare besparingar.

En liten åtgärd kan ibland ge stora besparingar. Vi ser till helheten och arbetar noggrant och ansvarsfullt.

Fel upptäcks inte alltid i solelproduktionen.

Det finns flera typer av fel på en solcellsanläggning som inte påverkar elproduktionen. Men som kan utgöra en säkerhetsrisk. Till exempel slitage på kablar och växelriktare eller defekta stativ. Så förutom att reagera på larm och avvikelser måste man även arbeta proaktivt och förebyggande.

En anläggning behöver kärlek

Tänk dig att solcellsanläggning ska stå emot väder och vind i drygt 30 år. Den kommer ofrånkomligen att drabbas av en del fel under sin livstid. Problem som i värsta fall kan ge farliga elfel, brand eller elektroniska apparater som slås ut.

Brister som kan uppstå.

  • Skuggning Antenner, träd, takfläktar, nya byggnader och flaggstänger ger skuggning.
  • Smuts Fågelspillning, damm (bygg/väg), löv, pollen och snö.
  • Panelskador Skottning, fabriksfel, transportfel, objekt ställda på panelerna, hagel, sten och vind.
  • Elfel Kabel, växelriktare eller anslutning är urkopplad eller helt trasig
  • Defekta stativ Rost, felmontering, dåligt dragna skruvar, vindpåverkan
  • Slitna kablar Friktion, skadedjur, skador vid takarbete, degradering (sol/vind/vatten), felmontering

Behöver din anläggning service?
Gör en serviceanmälan här nedanför.

Serviceanmälan

Servicebesök och underhållsarbeten bör planeras in med regelbundna intervaller för att hinna åtgärda fel och brister innan de leder till person- eller sakskador. Annars är risken att man missar att åtgärda elsäkerhetsfel. I värsta fall kan det leda till olyckor och att man bryter mot Elsäkerhetslagen. Är du intresserad av service? Meddela oss så kontaktar vi dig.

Godkännande om GDPR
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med My Energy Partner AB´s riktlinjer för integritetsskydd av personuppgifter.

Boka service

Kontakt

För service

Telefon: 021- 548 92 80
Vardagar: kl 08:00-16:00

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.