fbpx

Gröna energilösningar för både villa- och fastighetsägare, föreningar och företag.

My Energy Partner är ett företag med inriktning på energilösningar för alla fastighetsägare, stora som små. Vi är helt övertygade om att det i framtiden skapas elproduktion av blandade elleveranser, småskalig solproduktion och vattenkraft. Vi tror på ett samhälle där vi alla är med och bidrar till en hållbar utveckling i samhället.

Världens fossila bränslen är dåtid och redan historia.

En växande befolkning och ekonomi driver utvecklingen. Vi ser också ett medvetet skifte till nya effektiva energikällor. För att leva, bo och verka i morgondagens smarta städer behöver vi överföringsnät med livskraft. Vi behöver även lagringssystem för energi, smarta lösningar och kunskaper.

"

Energi är vår
livskraft

Genom den växande befolkningen ser vi fler konsumenter, så kallade prosumenter som i hög grad producerar el på egen hand med förnyelsebar energikälla som grund.

Leif Larsson, My Energy Partner

Att bygga framtidens behov på gårdagens teknik håller inte.

I den globala debatten sätts ett större fokus på att fossila bränslen måste ersättas med förnybara energikällor. Samtidigt växer kravet på ökad elproduktion. Utvecklingen av smarta lösningar skapar nya möjligheter att både styra och kontrollera utifrån behov och produktion.

My Energy Partner har som ambition att ta ett större ansvar för slutresultatet och hjälpa fastighetsägare till en smidig omställning till en ekonomiskt hållbar energiförsörjning. Vi är helt övertygade om att det finns ett stort värde i att lyfta blicken och göra betraktelser utifrån ett större perspektiv. I vår portfölj finns lösningar för energiproduktion, energilagring, elinstallation och smart hantering och styrning av en fastighets energiförsörjning.

Vi har höga ambitioner och står för våra åtaganden mot kund och samarbetspartners. Vår ambition har alltid varit att sträva efter ett gott bemötande och högsta kvalité i vårt arbete.

Leif Larsson, VD
FLER KUNDBERÄTTELSER

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.