fbpx

Montagerapport

Om ett fält lämnas tomt vid rapportering kommer systemet att registrera “se tidigare rapport”. Glöm inte att varje gång bifoga bilder på några moment som är utförda. Det ger en bra överblick.

Dagens rapport inskickad av:
Projektuppgifter
Uppdragsgivare
Montörer på plats
Använd byggnadsställning på plats?
Förberedelser för elektriker
Montagesystem för detta projekt?
Har inmätning av montagesystem utförts?
Hur många optimerare är monterade?
QR-koder
Hur många solmoduler är på plats?
Är solmodulerna placerade enligt projektbeskrivning?
Har kabeldragning för optimerare utförts?
Har kabeldragning för växelriktare utförts?
Har kontrollmätning utförts?
Har Egenkontroll rapporterats?
Har några förändringar gjorts?
Bifogade bilder
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Plocklista (Vad saknar ni i projektet?)
Vem ska få plocklistan?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.