fbpx

Nyttja marken du ändå inte använder.

Vissa har bättre förutsättningar för solelproduktion på sitt tak än andra. Fastighetens plats och takets storlek, lutning och riktning är faktorer som styr.

Men för alla de med outnyttjad mark, kan förutsättningarna vara ännu bättre. 

Varför inte nyttja marken
du ändå inte använder?

Elpriserna har över tid ökat. Det är en anledning till att installera en solcellsanläggning som tillåter fastighetsägaren att minimera sin elkonsumtion från det regionala nätbolaget. Med solen som kraftkälla är det en lönsam teknik, främst användbar under dagen då solen producerar el.

Smart Energy Management Solution är en lösning från SolarEdge som erbjuder möjligheten för fastighetsägare att begränsa ingående el från det regionala/lokala nätbolaget till fördel för den egna energiproduktionen (ex: solenergi). Det gör att fastighetsägaren kan nyttja den egna energiproduktion för fastighets- och hushållsel när energianvändningen i fastigheten är som störst. Mest lönsamt är det om energianvändningen kan synkas med solcellsanläggningen och tidpunkter då den producerar som mest.

På samma sätt kan ingående el från nätbolaget justeras för att kompensera när den egna energiproduktionen inte är maximal, exempelvis på kvällar och nätter.

 

En bra säkerhetsfunktion att tänka på, är att installera en central hantering och nödstoppsknapp för hela din solcellsanläggning. Det underlättar för servicearbeten och vid en eventuell brand.

 

Växelriktare för solceller

Växelriktarna från SolarEdge är små och smidiga, håller mycket hög kvalitet och har en högre elproduktion samt lägre kostnad för drift och underhåll. Du har bättre möjligheter för övervakning och du kan få ett meddelande direkt när något är fel.

I och med att varje enskild panel styrs av en egen optimerare så kan panelerna producera oberoende av varandra. Detta ger många fördelar. Anläggningen är inte lika känslig för skuggning, träd, grannhus, flaggstänger eller skorstenar, snö eller nedsmutsning. Dessutom kommer systemet i sin helhet prestera bättre än ett system utan optimerare då det finns variationer i panelernas prestanda.

I ett system utan optimerare kan ingen panel vara bättre än den panel som presterar sämst. I ett system med optimerare tillåts panelerna prestera individuellt.

Kolla in våra solcellspaket!

Vi erbjuder kompletta solcellspaket i hela landet. Vi tar hand om både montage och installation åt dig.

Varje solpanel producerar mer.

SolarEdge optimerar energiproduktionen för varje individuell solpanel i systemet. Med SolarEdge som lösning, påverkas inte de övriga panelernas prestanda i systemet som följd av trasiga paneler eller paneler med sämre effekt. En lösning baserad på ett SolarEdge system är framtidssäkrat och ökar livslängden på solcellsanläggningen.

En anläggning behöver kärlek.

Tänk dig att solcellsanläggning ska stå emot väder och vind i drygt 30 år. Den kommer ofrånkomligen att drabbas av en del fel under sin livstid. Problem som i värsta fall kan ge farliga elfel, brand eller elektroniska apparater som slås ut.

Brister som kan uppstå.

  • Skuggning Antenner, träd, takfläktar, nya byggnader och flaggstänger ger skuggning.
  • Smuts Fågelspillning, damm (bygg/väg), löv, pollen och snö.
  • Panelskador Skottning, fabriksfel, transportfel, objekt ställda på panelerna, hagel, sten och vind.
  • Elfel Kabel, växelriktare eller anslutning är urkopplad eller helt trasig
  • Defekta stativ Rost, felmontering, dåligt dragna skruvar, vindpåverkan
  • Slitna kablar Friktion, skadedjur, skador vid takarbete, degradering (sol/vind/vatten), felmontering

Dokument för nedladdning.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.