fbpx

Minska lantbrukets behov av köpt el

Genom att producera egen el kan behovet av köpt el från elbolaget reduceras betydligt. Dagens prisniåver på solceller gör tekniken konkurrenskraftig. Extra intresant är det att titta på förutsättningarna vid en takomläggning.

Nyttja dina tak- och markytor

Med solceller producerar du egen el till gården

Lantbrukssektorn har en stor potential som energiproducent av bl.a. förnybara bränslen och drivmedel. För lantbruk med ekonomibyggnader eller oanvända markytor kan solceller vara en viktig inkomstkälla i framtiden.

I Sverige har vi en instrålningseffekt från solen som kan uppskattas till 1000 W per m2 . Denna effekt instrålar ungefär 1000 timmar under ett år, vilket innebär att vi kan räkna med 1000 kWh instrålad solenergi per m2 och år.

Placeras solcellerna utifrån lantbrukets elanvändning under dagen, kan utbytet utökas med 20-30%. Med 15% verkningsgrad på solcellerna innebär det en effektavgivning motsvarande 150 W per m2 som kan producera ungefär 150 kWh under ett år.

Den verkliga effekten beror på solcellens verkningsgrad, förluster i systemet, hur enheterna är orienterade och vilken solinstrålning som är på platsen. I allmänhet har vi lite mer solinstrålning utmed Sveriges kuster och något mindre i inlandsklimat.

Mer om solceller

Vilka möjligheter har ditt lantbruk?

Vill du veta hur lönsamt det blir för dig att satsa på solceller? Vill du få en offert eller boka ett kostnadsfritt möte?
Skicka dina kontaktuppgifter till oss så kontaktar vi dig inom kort.

Vem ansvarar för mätarskåpet?

Nätbolaget äger själva elmätaren, men fastighetsägaren äger och ansvarar för övrig utrustning t ex mätartavla, mätarskåp och mätarledningar.

Skyddat för kortslutning?

För att minska riskerna för kortslutning och ljusbågar på DC-sidan skall all kabelförläggning göras enligt kortslutningsskyddad förläggning.

En frihetskänsla att producera egen el från solen

Nätanslutna solcellsanläggningar är den intressantaste och vanligaste tillämpningen i lantbruket. Den el som solcellerna producerar kan användas på gårdens alla förbrukningsställen, t.ex. på en mjölkgård där el kan säljas och köpas efter behov. Fristående system där solcellerna inte är anslutna till elnätet kan vara intressanta i fall, då det finns behov av el på platser långt ifrån det fasta nätet. Den el som då produceras lagras i batterilager för användning vid behov.

Känslan att producera egen el från solen känns bra ur ett miljöperspektiv. Men också när priserna på senare år har sjunkit vilket ytterligare ökar möjligheten att göra en ekonomiskt lönsam investering i solceller.

Skydd mot överström och överspänningar

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Strömmar på över 1000 VDC är numera vanligt i solcellssystem. Det ställer speciella krav på säkringar som ska bryta vid felströmmar som kommer antingen från solcellerna eller växelriktaren. Ett solcellssystem sitter ofta relativt högt och öppet placerade och är därmed exponerade för blixtnedslag.

Ett PV modulskydd ger ett effektivt elektriskt skydd åt ditt solcellsssytem. Det skyddar mot blixtnedslag och felströmmar i systemet. Valet av elektriska komponenter beror helt på ditt lantbruks unika förutsättningar.

Tillval till solcellssystem

Våra solcellslösningar är alltid anpassade till våra kunders unika behov. Hur lösningen sedan är utformad beror på varje fastighets befintliga ellinstallation och elektriska komponenter. (Se avsnitt om tillval och produkter).

Effektiva och
snygga solpaneler

Solcellssystem

Solceller är idag en mogen teknik. Ett solcellssystem år 2020 består sannolikt av solpaneler med en verkningsgrad på mellan 17 och 19% och effekttal på mellan 300 till 330 W.

Maximal lagring och förbrukning

Energilagring

När elproduktionen inte naturligt sammanfaller med elanvändningen uppstår behovet av enerilagring. Med batterier lagrar du din överskottsel för att senare använda den då behovet är större.

Ladda din elbil snabbt och enkelt

Elbilsladdare

Att ställa om till el är en investering i framtiden. Såväl regeringar som bilproducenter planerar för mer hållbara transporter. Genom att ställa om redan nu ligger du steget före.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.