fbpx

Att satsa på solceller i Arboga är en bra investering för dig

Nätanslutna solcellsanläggningar är den intressantaste och vanligaste tillämpningen. Den el som solcellerna producerar kan användas för eget bruk och överskottet kan säljas ut på nätet till elbolag.

Instrålningseffekt från solen

I Sverige har vi en instrålningseffekt från solen som kan uppskattas till 1000 W per m2 . Denna effekt instrålar ungefär 1000 timmar under ett år, vilket innebär att vi kan räkna med 1000 kWh instrålad solenergi per m2 och år.

Placeras solcellerna utifrån elanvändning under dagen, kan utbytet utökas med 20-30%. Med 15% verkningsgrad på solcellerna innebär det en effektavgivning motsvarande 150 W per m2 som kan producera ungefär 150 kWh under ett år.

Den verkliga effekten beror på solcellens verkningsgrad, förluster i systemet, hur enheterna är orienterade och vilken solinstrålning som är på platsen. I allmänhet har vi lite mer solinstrålning utmed Sveriges kuster och något mindre i inlandsklimat.

Kundansvarig

Jag heter Peter Adehill och arbetar med försäljning på My Energy Partner. Har du frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig.

PETER ADEHILL

FÖRSÄLJNING / MY ENERGY PARTNER AB

Mobil: 079- 109 10 84
Mail: peter.adehill@myenergypartner.se

Intresseanmälan

Vill du veta mer om solcellssystem och våra solcellserbjudanden?
Skicka gärna ett meddelande så hör vi av oss inom kort.
Priserna har på senare år sjunkit vilket ytterligare ökar möjligheten att göra en ekonomiskt lönsam investering i solceller.

Vi erbjuder bland annat...

Solcellspaket

Komplett lösning med produkter av högsta kvalitet och arbete som utförs av våra egna montörer och valda installatörer.

Finansiering

Genom ett samarbete med Swedbank erbjuds du ett Sollån till 1,66 %. Lånebelopp från 30 000 till 350 000 kronor.

Bidrag

Du kan få stöd med ett engångsbelopp som täcker upp till 20% av investeringen.

Produkter

Solcellspaketets innehåll

Ett komplett baspaket med produkter av högsta kvalitet från kända och marknadsledande tillverkare.

SOLPANELER

LONGI 305 MONO PERC är en solpanel som med sitt svarta estetiska utseende lämpar sig väl för installationer på tak. Solpanelen har en bra effekttolerans, hög verkningsgrad (18,7%) och är testad med hög beständighet mot saltdimma och ammoniak.

VÄXELRIKTARE

SolarEdge trefas växelriktare kombinerar sofistikerad digital styrningsteknologi med en högeffektiv elteknisk arkitektur för att uppnå den högsta klassen av tillförlitlighet.

OPTIMERARE

SolarEdge energioptimerare är en smart enhet som ger mer energi på modulnivå. Optimeraren ökar både kraftavverkningen och säkerheten samtidigt som den ger möjligheter för övervakning på modulnivå.

SÄKERHETSBRYTARE

Säkerhetsbrytare / lastfrånskiljare används för att anläggningen skall kunna frånkopplas huvudkretsen vid mekaniskt eller elektriskt underhållsarbete.

Produktblad för nedladdning

Våra tjänster

El- och byggteknisk rådgivning.

Vår avdelning för design och konstruktion har till uppgift att ge råd om de bästa och mest optimala el- och byggtekniska lösningarna för din fastighet. Frågorna varierar från vad som är mest estetisk tilltalande till frågor om kabeldimensioner, hållfasthetsberäkningar och regelverk.

Andreas Arnkvaern

Energiingenjör inom elektroteknik

Ett solcellssystem är en produktionsanläggning som kan reducera driftskostnaderna och även generera intäkter till fastighetsägaren. Dessa system kräver noggranna el- och byggtekniska beräkningar. Hänsyn måste tas till varje fastighets egna förutsättningar för att komma fram till den mest optimala lösningen och det är där jag kommer in. Det arbetet brinner jag för att göra.

Design och konstruktion.

Många av våra kunder väljer solpanelen Longi mono Perc 305 W. Det är en estetisk snygg och tilltalande solpanel som passar många olika tak på moderna fastigheter.
Här ovanför visar vi några exempel på fastighetsprojekt där vi monterat solpanelen Longi mono Perc 305 W .

Montage och installation.

Som kund ska du självklart känna dig trygg med att vi som utförande elinstallationsföretag arbetar på rätt sätt och att din solcellsanläggning uppfyller alla krav och regelverk som i Sverige ställs på ett solcellssystem.

Vår leverans bygger alltid på ett korrekt utförande och korrekta el- och byggtekniska beräkningar.

Elsäkerhetsverket

Vi är registrerade hos Elsäkerhetsverket och står under deras tillsyn.

Vår leverans

Solpaneler

Vi monterar solpanelerna på din fastighet och ser till att kablage dras fram och ansluts till växelriktaren.

Växelriktare

Vi installerar växelriktaren enligt dina önskemål och drar nödvändigt kablage från växelriktaren till din fastighets elcentral.

Säkerhetsbrytare

Vi installerar säkerhetsbrytare och säkerställer att din solcellsanläggning följer alla elsäkerhetsverkets gällande krav och regelverk.

Viktigt att tänka på:

I vårt solcellspaket ingår: produkter, material, montage och installation av solcellssystemet fram till fastighetens elcentral.

Om fastighetens elnät behöver förstärkas vid elcentralen alternativt från elcentralen och fram till nätägarens elmätare så är det ett tillägg och kostnad som inte ingår i priset för vårt solcellspaket. Elmätarbytet är däremot helt kostnadsfritt och hanteras av nätägaren.

Garantier

1 år
Solpaneler

Vi lämnar 25 års garanti på solpaneler.

1 år
Växelriktare
Vi lämnar 12 års garanti på växelriktare.
1 år
Material
Vi lämnar10 års garanti på ínstallationsmaterial.
1 år
montage
Vi lämnar 5 års garanti på montage och installation.

Pågående solprojekt

Lerkärlsvägen 7

I dagarna slutförde vi montage av 22 st solpaneler i väst- och östligt läge på Lerkärlsgatan 7. Det är Mjödhornets första solcellsanläggning i området med en installerad effekt på 6,71 kWp.

Nästa steg i processen är installation till nätet och anmälan om mikroproducentavtal.

Lerkärlsvägen 7

På Lerkärlsvägen 7 har vi monterat 22 st snygga longi solpaneler305 W.

Runslingegatan 10

På Runslingegatan 10 har ett solcellsssytem på 7,93 kWp installerats.

Runslingegatan 12

På Runslingegatan 12 har vi monterat 20 st paneler med en installerad effekt på 6,10 kWp.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.