fbpx

Fastighetsbolaget Arbonova satsar hållbart.

ArboNova Fastigheter är ett fastighetsbolag där trygghet, kvalitet och långsiktighet står i fokus. Fastigheter och lägenheter är byggda efter modern design och bekvämlighet. Allt för att hyresgäster ska trivas i sin vardag, både idag och imorgon.

Solcellssystem

0
kW
Egen solelproduktion
Solel 54%
Inköpt el
Elbolag 46%

Det var viktigt för oss att installera solceller på vara fastigheter. Vi lyckades trots extremt kort deadline.

Fredric, Arbonova Fastigheter

Solceller på taket var en självklarhet.

Arbonova Fastigheter har byggt ett modernt och trevligt boende i ett naturnära område på Visgatan i Örebro. Att installera och montera solceller på taket var en självklarhet för fastighetsägaren eftersom de båda fastigheterna är byggda utifrån ett hållbart miljöperspektiv. Förnyelsebar energi är en del i arbetet att bygga och utveckla en fastighet där lägre energikostnader bidrar till bättre boendekalkyl för de boende. Att tänka större och smartare är något som Arbona Fastigheter gör för att passa in dagens och framtidens energisamhälle.

Bild: Sett från ovan, ett av de båda fastigheterna på Visgatan i Örebro. Fastigheter med solceller installerade och monterade av My Energy Partner.

Ett komplext projekt med snäva tidsramar.

När vi första gången kom i kontakt med Arbonova Fastigheter var tiden för ett färdigställande snäv. Flera solcellssystem skulle monteras på de båda höghusen på Visgatan. Planering och logistik var en viktig parameter för att ro projektet i mål.

Takens ytskikt bestod av papptak vilket kräver särskilda infästningar med flera moment där infästningsplattor fästs och tätas innan montagearbetet kan påbörjas.

My Energy Partner samarbetar med specialister för täta takarbeten. För det här tidskritiska projektet stod My Energy Partner för samordningen av alla ingående delar. Från inmätning av infästningspunkter till tätning av infästningsplattor och montage av alla solcellssystem. En försvårande omständighet var att arbetet skulle utföras på hög höjd med bibehållen säkerhet.

 

Bild: Med debiteringsmätare installerade kan fastighetsägaren minska sina elkostnader för fasta abonnemang.

Bild: Hinder på tak begränsar storleken på solcellsystemet. Säkra och välplanerade kabeldragningar ger bättre totalekonomi.

Hög elanvändning gör solceller till ett ännu bättre alternativ.

Utgångspunkten för projektet var att hitta balansen mellan energiproduktion och elanvändning men även att ta hänsyn till fastighetens befintliga elsystem. För de båda fastigheterna kunde vi konstatera att elanvändningen dagtid var hög. En hög elanvändning dagtid förstärker argumentet att nyttja solenergi som energikälla. Att i det här fallet använda solenergi för sin energiproduktion är ett bra exempel på hur förnyelsebara energilösningar bidrar till att minska fastighetens driftskostnader.

Fastighetsbolaget Arbonova har som mål att fortsätta minska driftskostnaderna. Framöver planerar man att reducera antalet fasta elabonnemang och ersätta det med debiteringsmätning för sina hyresgäster. Ett arbete som inte enbart kommer att gagna fastighetsägaren utan också hyresgästerna som kommer att se sina elkostnader minska.

My Energy Partner gläds åt att se fastighetsägare som Arbonova Fastigheter lyckas med sina energiinvesteringar. Framöver ser vi att nya finansieringsmöjligheter kommer att bidra till en snabbare omställning till grön energi.

Fler av våra
kundprojekt

Familjen Lundberg

Privatperson

Brf.Aseastan

Bostadsrättsförening

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.