fbpx

Brf. Aseastan

En bostadrättsförening i Riksbyggen

Riksbyggens BRF ASEA-stan är en bostadsrättsförening med 240 lägenheter i Västerås. Föreningen har en intressant och välskött historia sedan grundandet år 1979.

Solcellssystem

0
kW
Egen solelproduktion
Solel 54%
Inköpt el
Elbolag 46%

Vi hade för avsikt att ta ett välgrundat beslut om att investera i solcellssystem för våra fastigheter. För att öka lärandet skapade vi solcellsgruppen.

Lars-Olof Andersson, Ledamot, brf. Aseastan

Ska vi investera i solceller? En fråga för styrelsen.

Frågan dök upp på vårt första möte med brf. Aseastan. Styrelsen hade startat en solcellsgrupp för att lära sig mer om solceller. De ville ta reda på om solceller var rätt investering för föreningen att göra. På agendan fanns frågor om takstorlek och solläge, föreningens elanvändning och upplägg på elavtal men också om skicket på de olika taken.

Efter ett antal möten och undersökningar av föreningens fastigheter och dess förutsättningar kunde styrelsen fatta ett välgrundat beslut på sin föreningsstämma innan sommaren. De landade i att gå vidare och investera i solceller för deras mest energikrävande fastigheter. Investeringen gjorde de för att minska föreningens energikostnader och få en ännu bättre totalekonomi över tid.

Bild: Perspektiv från ett av höghusen på 35 meters höjd mot föreningens låghus.

Projektet krävde mer av oss som energipartner.

Det styrelsen hade beslutat om var installation av fem stycken solcellssytem på deras fastigheter. Både låghus och höghus.

För höghusen (Rotorvägen) ställdes högre krav än vid normal projektering. Takets ytskikt gör att infästningsmetoden är mer komplex än vid montage av traditionellt montagesystem som för tegel- och plåttak. Större tonvikt låg på förberedelser och projektering med noggranna mätningar, injustering och märkning av infästningsplattor och fästen. Momenten är viktiga för att på bästa sätt uppnå ett kvalitetssäkrat och godkänt ytskikt med gällande garantier.

Andra faktorer för oss att att ta hänsyn till var att arbetet skulle utföras på hög höjd (min 35 meter) med bibehållen säkerhet. Vi behövde även hantera material- och logistikfrågan på bästa sätt.

Bild: En dag i solsken med mätning, injustering och märkning av infästningsplattor för solcellsystem på Rotorvägen 2 och 4.

Skattereduktion gör att elen du säljer är relativt lika värd den du köper.

Det innebär att det går att dimensionera ett solcellssystem relativt fritt eftersom skattereduktion ger att den el som föreningen säljer är relativt lika mycket värd som elen de använder i fastigheten. Däremot går det inte att garantera detta eftersom skattereduktion inte är något tidsbestämt och kan ändras av politiker.

Bild: Hinder på tak begränsar storleken på solcellsystemet. Säkra och välplanerade kabeldragningar ger bättre totalekonomi.

Varje fastighet har sina egna unika förutsättningar.

Våra tidigare undersökningar hade gett oss svaren på vilka  förutsättningar som fanns och fastigheternas förmåga att producera solel. Vi hade fakta om takens kapacitet och kunde göra beräkningar på hur mycket varje anläggning skulle kunna producera.

I vår roll som energipartner är det viktigt att vi får fram rätt fakta och underlag för en transparent och ärlig dialog med kunden kring sin investering. Utgångspunkten är att ett solcellssystem inte ska producera mer el än vad kunden har behov av.

För brf. Aseastan gällde att hänsyn togs till elanvändning, takkapacitet, mätarsäkringar och kablage (vilket gäller alla kunder). De hinder vi identifierade och de anpassningar vi gjorde var avgörande faktorer för framtida energiproduktion och ekonomiska lönsamhet.

Noggrant välplanerad gör anläggningen mer lönsam.

För låghusen i föreningen (Generatorgatan och Rotorvägen) identifierade vi hinder på taken i form av stegar, snöskydd, och ventiler. På höghusen (Relävägen) fanns ett stort antal ventiler och prång. Allt sammantaget begränsade det utformningen och den installerade effekten något. Trots det nådde vi ett imponerande resultat med effektiva solcellssystem.

På varje låghus i föreningen installerades ett system på 43, 5 kW effekt med 130 st monterade solmoduler i både öst och västläge.

På höghusen installerades system på 18 kW med 54 st vinklade solmoduler, monterade på flera sektioner i flera riktningar och på olika höga takplatåer.

Bild: Genomtänkt kabeldragning minskar risk för spänningsfall. Skyddat och säkert förlänger det livslängden och ger föreningen en bättre totalekonomi.
Bild: Genomtänkt kabeldragning minskar risk för spänningsfall. Skyddat och säkert förlänger det livslängden och ger föreningen en bättre totalekonomi.

Styrelsen

Håkan Ax, Ordförande
Jonny Johansson, vice ordförande
Lars-Olov Andersson, ledamot
Anders Thunström, ledamot

Solcellsgruppen

Lars-Olov Andersson, ledamot (tidigare kraftingejör)
Anders Thunström, ledamot (tidigare inköpare)

Fler av våra
kundprojekt

Familjen Lundberg

Privatperson

Arbonova Fastigheter​

Fastighetsägare

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.