fbpx
Våra installationer

Inget av våra uppdrag är det andra likt

Ett solcellssystem är ett jobb för en installatör.

Installationskostnaderna utgör en stor del av totalkostnaderna i ett solcellsprojekt. Här finns stora vinster att göra. Ett effektivt installationsarbete kan spara både tid, möda och pengar. 
Lika viktigt som ekonomi- och miljöaspekter är att solcellsinstallationerna utförs på rätt sätt, enligt gällande krav och regelverk.

Att kunna navigera kring de juridiska och tekniska aspekterna är inte alltid lätt. En felaktig installation riskerar därför att bli kostsam för de fastighetsägare, företag och kommuner som vill satsa på solenergi.

Vi samverkar över olika discipliner för att lösa uppgiften

Vi har många duktiga, erfarna och engagerade medarbetare som kan göra rätt bedömning av komplexitet och anpassa el- och kraftsystemen därefter. För dig som kund blir resultatet rätt anläggning till rätt kostnad.

Andreas Arnkvaern

Tack vare att de råd och handlingar vi levererar är tydliga, exakta, och begripliga så förenklas arbetet på plats utan att tumma på kvalitet. Våra installationsteam kan sitt område men samverkar gärna över flera discipliner för att göra helheten ännu bättre.

Installera solceller är ett elinstallationsarbete.

Vi erbjuder tjänster inom elsystem och kraftsystem vid ny- och ombyggnationer av fastigheter. Vi är specialister inom elcentraler, kanalisation, ledningsnät, eluttag, strömställare, ljusreglering, belysningsinstallationer och elradiatorer.

Utmaningen när det gäller el- och kraftsystem är att hitta en väl avvägd lösning som stämmer överens med kundens behov. En överdimensionerad solcellsanläggning blir onödigt kostsam medan en underdimensionerad anläggning inte klarar av att leverera det den ska.

Som partner hjälper vid dig göra helheten rätt. Det ger dig en solcellsanläggning med förutsättningar att producera optimalt.

Snygg installation.
Säker miljö.

Vi kombinerar kunskap, miljö, installation och elmarknad. Vi har lösningar för solenergiproduktion, elbilsladdning och batterilagring.

Våra kunder delar samma himmel.

Det finns många  kundberättelser att inspireras av.

Och med insikten att varje kund och fastighet är unik så delar vi slutligen samma himmel och samma jord – tillsammans bygger vi framtidens energisamhälle.

400x280_8.jpg

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.