fbpx

IMD - nyckeln till smarta och hållbara byggnader.

IMD (Individuell Mätning och Debitering) är en lösning som förändrar hur energiförbrukningen för en fastighet hanteras.Genom att eliminera hyresgästens fasta elabonnemang och låta fastighetsägaren debitera för elen minskar elkostnaderna för alla.

Fråga oss om individuell mätning och debitering.

Vi hjälper dig att hitta rätt lösningar och vägleder dig bland alla tekniska specifikationer och funktioner. Kontakta oss idag med dina frågor så hjälper vi dig.

Hur vi kan skapa smartare och mer energieffektiva byggnader?

MD (Individuell Mätning och Debitering) är en grundsten i konceptet av smarta byggnader. Det är en teknologi som inte bara mäter och debiterar resursförbrukning individuellt i flerbostadshus och kommersiella fastigheter, utan också spelar en avgörande roll i att förbättra vår förståelse för energianvändning. Genom IMD får vi värdefulla insikter som krävs för beteendeförändringar och optimering av energianvändningen, vilket är särskilt viktigt i ljuset av den pågående energiomställningen.

Kickstarta ditt IMD-projekt med gröna lån.

Gröna lån har visat sig vara en katalysator för omfattande renoveringsprojekt i fastigheter.

Flerbostadshus

Mer än bara kostnadsbesparingar.

IMD sträcker sig bortom enkel kostnadsbesparing. Genom att ge användarna kontroll över deras resursförbrukning, främjar IMD en mer hållbar och medveten livsstil, vilket är avgörande för att möta globala miljöutmaningar.
IMD-systemet inbegriper avancerade mätare och sensorer i varje lägenhet, för att mäta förbrukning av el, vatten, värme och gas på individuell nivå i flerbostadshus och kommersiella fastighter. Dessa mätare kopplas till ett centralt system som samlar in och analyserar data. Denna information blir sedan grunden för fakturering baserad på faktisk förbrukning, vilket är särskilt relevant för elanvändning i tider av höga energipriser och elektrifiering av samhället. Detta leder till en mer rättvis och transparent debiteringsprocess, samtidigt som det uppmuntrar till en mer ansvarsfull användning av resurser.
Den exakta mätningen och individuella debiteringen leder till en mer medveten användning av resurser. Konsumenter betalar endast för sin faktiska förbrukning, vilket eliminerar orättvisa kostnadsfördelningar.

Personlig Kontroll: Genom att förstå sin förbrukning kan användare göra medvetna val för att minska sin förbrukning.

Genom att uppgradera äldre fastigheter med IMD-teknik, ökar inte bara fastighetens värde utan även dess energieffektivitet.
IMD är avgörande för framgångsrika investeringar i solceller och installation av laddstolpar, där exakt mätning och individuell debitering är nödvändiga.
Bidrag till Hållbarhet: Genom IMD uppmuntras minskad förbrukning, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en mer hållbar planet.

Ökad Medvetenhet: Genom att se sin exakta förbrukning kan användare anpassa sitt beteende för att minska sin förbrukning och därmed sina kostnader.

Förbättrad Energieffektivitet: IMD uppmuntrar till energibesparingar, vilket inte bara gynnar användaren utan även bidrar till miljömässig hållbarhet.

Genom att kombinera IMD med BMS, kan fastighetsägare optimera energianvändningen i hela fastighetsbeståndet, vilket leder till betydande energibesparingar och kostnadsminskningar.
Kravet på IMD regleras av lagen om energimätning i byggnader (2014:267). Enligt lagen ska följande gälla: I varje lägenhet ska det finnas separata mätare för uppvärmning och tappvarmvatten. Mätarna ska vara kalibrerade och godkända. Mätdata ska samlas in och lagras på ett säkert sätt.

I Sverige har IMD varit obligatoriskt i nybyggda flerbostadshus sedan 2006. Sedan 2022 gäller kravet även för befintliga flerbostadshus som har en energiprestanda på över 200 kWh/m² per år.

Är du intresserad av värmepumpar ?

Vi hjälper dig att hitta rätt och vägleda dig bland alla tekniska specifikationer och funktioner. Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor och för kostnadsfri offert.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.