fbpx

Gröna lån för dig som investerar hållbart.

Gröna lån är lån som ska användas i något hållbart eller miljövänligt syfte, till exempel att minska koldioxidutsläpp eller bidra till övergången till ett grönare samhälle genom att utveckla miljövänlig teknik.

Kontakta oss med dina frågor.

Åtgärder för att energieffektivisera sin fastighet ligger i linje med bankernas hållbarhetsmål. Kontakta oss gärna med dina frågor och funderingar.

Om du investerar i förnybar energi kan du få ränterabatt genom gröna lån.

Gröna lån är ett bra sätt att finansiera investeringar i förnybar energi. De är en del av många bankers (Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SBAB, Danske Bank, Resurs Bank m.fl.) arbete för att främja en mer hållbar utveckling. Gröna lån kan vara lösningen som gör det möjligt att trycka på startknappen för kommande renoveringsinsatser. Dessa erbjuder fördelaktiga räntevillkor och är avsedda att främja en miljömässig hållbarhet.

En katalysator för ytterligare åtgärder

Gröna lån har visat sig vara en katalysator för omfattande renoveringsprojekt i fastigheter. Genom att finansiera större projekt som takbyte och installation av solceller, har dessa lån möjliggjort ekonomiskt utrymme för ytterligare förbättringar i fastigheterna.

Idag erbjuder de flesta banker gröna lån. Ett grönt lån är ett sätt för fastighetsägare att sänka sina kostnader, spara pengar på sikt och samtidigt bidra till en bättre miljö. Ett grönt lån behöver uppfylla kriterierna för miljöförbättring eller energieffektivisering. På begäran ska låntagaren kunna uppvisa underlag på utförd investering.

Vi har ett samarbete med Resurs Bank

Vi har ett samarbete med Resurs Bank för gröna lån. Det kan vara ett bra sätt för dig som privatperson att komma igång med dina renoveringsinvesteringar.

Hållbar finansiering

Bankernas hållbarhetsarbete och gröna lånprogram är mångdimensionella, fokuserar på att främja en övergång till ett hållbart samhälle och en fossilfri ekonomi. Bankerna lägger särskild vikt vid förnybar energi, särskilt sol- och vindenergi, som viktiga komponenter i detta arbete. Genom att ställa höga krav på miljöprestanda och energieffektivitet samt erbjuda rådgivning och verktyg för att identifiera och genomföra hållbara åtgärder, visar Handelsbanken hur finanssektorn kan vara en drivkraft för positiv miljömässig förändring. Handelsbankens strategi understryker en helhetssyn på hållbarhet, där man syftar till att skapa värde för både kunder och samhället i stort.

Är du intresserad av värmepumpar ?

Vi hjälper dig att hitta rätt och vägleda dig bland alla tekniska specifikationer och funktioner. Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor och för kostnadsfri offert.

Är du intresserad av värmepumpar ?

Vi hjälper dig att hitta rätt och vägleda dig bland alla tekniska specifikationer och funktioner. Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor och för kostnadsfri offert.

Generella kriterier (alla banker)

Gröna lån

Målgruppen är företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Det specifika användningsområdet gäller för byggnader (kommersiella, flerbostadshus, förnybar energi (sol- och vindkraft), energieffektivisering och skogsbruk.
Energideklaration A eller B, eller topp 15% enligt BBR29.
Krav på miljöcertifiering (Svanen, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED) och minst 10% lägre energiförbrukning än Boverkets byggregler.
Energideklaration A eller B, eller miljöcertifiering i specifika system.
Energideklaration A eller B, eller miljöcertifiering i specifika system.
Energideklaration A eller B, eller motsvarande miljöcertifiering.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.