fbpx

Vi tittar närmare på elfakturan och reder ut begreppen.

Dina elkostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden, och delsbetalar du för inköp av den ström du gör av med, den så kallade elhandelskostnaden. ElhandelskostnadKostnaderna för elhandel består alltid av elpriset, elcertifikatsavgift och moms. NätkostnadenKostnaderna för elnätet består av en fast del och en […]

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.