fbpx

Minska föreningens behov av köpt el

Genom att producera egen el kan behovet av köpt el från elbolaget reduceras betydligt. Dagens prisniåver på solceller gör tekniken konkurrenskraftig. Extra intresant kan det vara att titta på förutsättningarna vid en takomläggning.

Vilka möjligheter har din förening?

Vill du veta hur lönsamt det blir för dig att satsa på solceller? Vill du få en offert eller boka ett kostnadsfritt möte?
Skicka dina kontaktuppgifter till oss så kontaktar vi dig inom kort.

Kostnadsbesparande energilösningar

Minska driftskostnaderna med effektiva solceller

Alla som äger en fastighet eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening har ett och samma mål: att minska de löpande driftskostnaderna och göra en hållbar insats för miljön.

Elförbrukningen utgör en stor del av driftkostnaden i en bostadsrättsförening. Ser man till ett företag kan driftskostnaden vara en  avgörande faktor när det kommer till företagets möjligheter till ökad lönsamhet.

För en bostadsrättsförening som väljer att installera solceller på fastighetens tak minskar inte enbart elräkningen och sin fastighetsel utan ökar även attraktionsvärdet för föreningen i stort och på sikt även fastighetsvärdet. Det kan även vara en del av föreningens ”gröna och hållbara image”.

Mer om solceller

Varför ska bostadsrättsföreningen satsa på solceller?

Fossilt bränsle hör till gårdagen. Framtiden finns upp i skyn och inte nere i marken. Vi ser lysande utsikter för fastighetsägare att minska sina elkostnader och på samma gång räcka vår planet en hjälpande hand – genom solenergi.

En satsning på solenergi har långt bättre förutsättningar idag än för ett par år sedan. Systemen har utvecklats och möjligheterna är fler. Exempelvis är återbetalningstiden kortare och effekten på solcellssystemet högre.

Men anledningarna är fler...

Statligt bidrag

Företag och bostadsrättsföreningar har möjlighet att söka ett statligt bidrag (investeringsstöd) på 20 %. För en BRF är bidraget 20 % inklusive moms och för företag gäller exkl.momms. Ansökan skickas till länsstyrelsen i ditt län. Allt vad gäller bidrag och regler hjälper vi till med. Regeringen har år 2020 aviserat fortsatta satsningar på solceller.

Kräver inte stort underhåll

En solcellsanläggning kräver inte så mycket underhåll. Nederbörd i form av regn och snö motverkar exempelvis nedsmutsning och vind tar hand om nedfallna löv. Att ha koll på hur sin anläggning mår gör man enklast via en app i sin telefon eller dator.

My Energy Partner erbjuder företag och föreningar tjänsten att där vi övervakar solcellsanläggningen och utför service på dessa vid behov. Våra lösningar och solcellssystem omfattas av långa garantier.

Ett ökat fastighetsvärde

En stor anledningen till att fastighetsägare investerar i solcellssystem är framförallt att man ser att el- och driftskostnaderna minskar men också att avkastningen på investerat kapital är hög sett till dagens elpriser. Då har man inte tagit hänsyn till att elpriserna i framtiden spås öka.

På senare år har undersökningar gjorts som också visar på en värdeökning för fastigheten.

Miljöprofil

På en konkurrensutsatt marknad är miljöprofilering något som är ett måste. Hållbarhetsarbete och klimatsmarta lösningar är något som marknaden efterfrågar.

Att investera i solceller är ur ett miljöperspektiv inte fel. En satsning på detta är också något som syns och signalerar för omvärlden att föreningen bryr sig och arbetar framåt.

 

Lån

Det går att visa på en årlig skattefri avkastning på 10-17% på en solcellsinvestering vilket ger en trygghet för bankerna. Eftersom man numera kan visa på en värdeökning för fastigheten då man installerat solceller gör det att bankerna är mer välvilligt inställda till att ge lån för solceller till en fördelaktigt låg ränta.

 

Individuell mätning och debitering i flerbostadshus samt radhusområden

Det finns mycket att spara genom att låta varje lägenhetsinnehavare betala för sin egen elförbrukning. För detta erbjuder vi enkla lösningar som sänker energiförbrukningen och ger lägre energikostnader och minskad miljöpåverkan. Med en återbetalningstid på 3-5 år sparar en genomsnittlig bostadsrättsförening mycket per lägenhet och år.
 

Hör av dig till oss om du vill veta mer om individuell mätning och debitering.

 

Teknik

Har du frågor som rör lösningar och individuellmätning i flerbostadshus? Kontakta vår tekniska avdelning.

Teknikansvarig
Andreas Arnkvaern
M: 079- 109 10 83

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.