fbpx

Investera i solceller. Byt bolån och tjäna tusenlappar.

Hemma är ett bostadskredinstitut specialiserat på grön finansiering med ambitionen att göra det enklare och lönsammare för hushåll att investera i ett klimatsmart boende. Hemma säkerställer att hushåll som investerar i energieffektivisering eller förnybar energi kan få en attraktiv bolåneränta.

Vill du veta mer om dina möjligheter att finansiera?

Vi hjälper dig att förbättra din energikalkyl och sänka dina elkostnader. Kontakta oss för mer information om hur du tecknar bolån Hemma. .

En trygg grön finansiering.

Hemma står under Finansinspektionens tillsyn vilket innebär att det är precis lika tryggt att ta ett lån via Hemma som hos din vanliga bank. Med Hemma behöver du inte byta bank, bara bolåneleverantör. ‍
Hemma förmedlar bostadskrediter med Skandia som kreditgivare. Hemmas bolåneerbjudande riktar sig till hushåll som investerar i solceller, samt till hushåll i fastigheter med energiklass A. När du byter bolån via Hemma kan du samtidigt utöka ditt bolån för att finansiera dina solceller. Minimikravet är en solcellsinstallation på minst 4,5 kW som får vara max 12 månader gammal. ‍
Hemma är ett bostadskredinstitut specialiserat på grön finansiering. Vi vill accelerera den gröna omställningen av bostäder genom att göra det enklare och lönsammare för hushåll att investera i ett klimatsmart boende. Hemma säkerställer att hushåll som investerar i energieffektivisering eller förnybar energi kan få en attraktiv bolåneränta.

Hemma har öppet 09.00-16.00 på vardagar. Hemma nås på telefonnummer 010-344 77 00. Du kan även nå Hemma via e-post på kundservice@hemma.se.

Hemma har genom sitt samarbete med Skandia en transparent räntemodell där din belåningsgrad styr vilken ränta du får.

Läs mer om bolåneräntor och räkneexempel.

Vi erbjuder bolån upp till 85% belåningsgrad för villor och fritidshus med 1,03%-1,44% effektiv ränta. Räntan är beroende av belåningsgrad och bindningstid. Lägst ränta får du för närvarande om du väljer att binda räntan i två år (1,03% upp till 60%, 1,14% upp till 75%, 1,24% upp till 85%).

Hos Skandia kan du välja att binda räntan i tre månader, ett, två, tre eller fem år.

Den effektiva räntan visar hur stor den totala kostnaden för lånet är, inklusive alla avgifter, som till exempel uppläggnings- och aviseringsavgift och räknas som en årlig ränta på hela lånebeloppet. Du som kund kan jämföra den effektiva räntan mellan olika banker för att enkelt se om kostnaden skiljer sig.
Via Hemma kan du belåna villor och fritidshus som redan har installerat, eller som ska installera, en solcellsinstallation på minst 4,5 kW. Solcellsinstallationen får vara högst 12 månader gammal, Du kan även belåna villor eller fritidshus som har energiklass A.
Hemma har genom sitt samarbete med Skandia möjlighet att erbjuda bolån med olika räntebindningstider. Hos Skandia kan du välja att binda räntan i tre månader, ett, två, tre eller fem år. För lån med bunden ränta är räntesatsen densamma under hela räntebindningsperioden och följer därför inte med eventuella ränteuppgångar eller nedgångar under bindningsperioden. Du kan välja att dela upp ditt lån i flera olika räntebindningsperioder.
Ja, du har rätt att återbetala hela eller delar av ditt bolån när som helst. När du planerar för om du ska binda lånet eller inte, tänk på att det vid bindningsperiod på 1-5 år kan uppstå ränteskillnadsersättning om du behöver lösa lånet i förtid. Ränteskillnadsersättningen är en kompensation för den eventuella förlust kreditgivaren kan göra på grund av att lånet löses i förtid. Så här beräknas ränteskillnadsersättningen: Enligt konsumentkreditlagen får ränteskillnadsersättningen högst motsvara skillnaden mellan räntan på lånet och den ränta som vid återbetalningstillfället i allmänhet gäller för bostadsobligationer på marknaden med en löptid som motsvarar lånets återstående bindningstid ökat med en procentenhet. Vid beräkning av ränteskillnadsersättning tas då även hänsyn till • Lånets amorteringsplan • Antal förfallodagar • Exakt antal dagar till villkorsändringsdagen • Ersättningen nuvärdesberäknas Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden anger hur ränteskillnadsersättningen beräknas. Bankföreningen har gett ut ett faktablad om ränteskillnadsersättning med information om hur ränteskillnadsersättning beräknas. På www.konsumenternas.se finns en kalkyl som du kan använda för att få en ungefärlig uppgift om vad det skulle kosta att lösa lånet i förtid.
Enligt nya regler om amorteringskrav måste du som kund bifoga ett så kallat amorteringsunderlag om du vill utöka eller flytta ditt bolån från en bank till en annan. Ett amorteringsunderlag visar vilka amorteringsvillkor som gäller för ditt nuvarande lån. Om lånet är tecknat efter den 1 juni 2016 visas även värderingen som ligger till grund för amorteringen, samt hur länge den värderingen är giltig. Du behöver själv kontakta din nuvarande bank för att få amorteringsunderlaget och sedan ladda upp det via mina sidor eller skicka in det till oss per mail (info@hemma.se). Nedan finner du telefonnummer till bankernas kundservice dit du kan ringa för att få ditt amorteringsunderlag skickat till dig. • Swedbank: 0771-22 11 22 • Nordea: 0771-22 44 88 • Handelsbanken: 0771-77 88 99 • SEB: 0771-23 75 00 • SBAB: 0771-45 30 00 • Danske Bank: 0752-48 45 42 • Länsförsäkringar Bank: 0771-666 555 • Skandia: 0771-55 55 00 • Bluestep: 0770-18 82 75 Hos de flesta bankerna kan du även logga in för att skicka ett säkert meddelande till kundservice. Har du bolån hos SBAB kan du logga in på internetbanken och ladda ner amorteringsunderlaget som en pdf-fil.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.