fbpx

Vi tittar närmare på elfakturan och reder ut begreppen.

Dina elkostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden, och delsbetalar du för inköp av den ström du gör av med, den så kallade elhandelskostnaden. ElhandelskostnadKostnaderna för elhandel består alltid av elpriset, elcertifikatsavgift och moms. NätkostnadenKostnaderna för elnätet består av en fast del och en […]

Billigare driftsekonomi med en laddbox och solceller.

Kombinera solceller och elbilsladdning Solceller på taket och att köra elbil är två sätt att göra skillnad – och det går faktiskt att kombinera dem. Tänk att vakna upp i ett hus laddat med solenergi. Morgonkaffet tillagas med hjälp av solenergi, duschvattnet värms upp av detsamma och när du tar elbilen till jobbet har du […]

Bättre ekonomi när du anpassar till elanvändningen.

Dimensionera efter elanvändningen. Det som vanligtvis begränsar hur mycket solpaneler man kan sätta upp är takets storlek, fastighetens mätarsäkring, regelverk kring mikroproducent och din egna investeringsförmåga. Om man producerar mer el än vad man gör av med på årsbasis förlorar man vissa fördelar, t.ex. skattereduktionen för produktionen som överskrider årsförbrukningen, samt att ditt elnätbolag kan […]

Gemensamhetsel möjliggör större solelproduktion och lägre elkostnad.

Genom att säga upp samtliga privata elabonnemang och köpa in all el gemensamt via föreningens fastighetsabonnemang sparar man mellan 1000 – 1800 kr per lägenhet och år. Besparingen uppkommer genom att samtliga lägenheters privata nät – och elavgifter försvinner. Dessutom ökar chansen att förhandla om bättre elpriser som storkund hos elbolagen. I princip alla nyproducerade lägenheter […]

Tillämpningsområden för solceller i lantbruket

El från solceller kan utnyttjas på gårdens alla förbrukningsställen av el, men det finns en rad tillämpningar inom lantbruk och de gröna näringarna där utnyttjande av solceller kan vara speciellt intressanta. Då det gäller solceller och utnyttjande av solcellsproducerad el som produceras i lantbruket är följande applikationer intressanta: Kyla mjölk – stora energimängder kan gå […]

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.