fbpx

Vi tittar närmare på elfakturan och reder ut begreppen.

Dina elkostnader består av två delar.

Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden, och dels
betalar du för inköp av den ström du gör av med, den så kallade elhandelskostnaden.

Elhandelskostnad
Kostnaderna för elhandel består alltid av elpriset, elcertifikatsavgift och moms.

Nätkostnaden
Kostnaderna för elnätet består av en fast del och en rörlig del där du betalar en fast kostnad, abonnemangsavgiften, och en rörlig kostnad, överföringsavgiften.

Abonnemangsavgiften
Det här är den kostnad du måste betala för att få tillgång till elnätet. Avgiften beror på
storleken på huvudsäkringen och visar hur mycket ström du räknar med att ta ut vid högsta belastning. Avgiften är en årskostnad och faktureras vanligtvis för de antal dagar som fakturan avser.

Överföringsavgiften
Överföringsavgiften betalar du för själva transporten av el. Priset är ett antal öre per förbrukad kilowattimme (öre/kwh) och har inget att göra med elpriset. Oavsett om du valt elhandlare eller om denne ingår i samma koncern som nätägaren utgår överföringsavgift.

Energiskatt och moms
Energiskatt och moms utgår på den fasta abonnemangsavgiften och på den rörliga överföringsavgiften. Moms tillkommer också på nätövervakningsavgiften och elberedskapsavgiften. Eftersom energiskatten är en punktskatt tillkommer moms även på den.

Vi hjälper dig att reda ut begreppen

Vill du veta mer om din elräkning och hur mycket du kan tjäna på att skaffa ett solcellssystem till din fastighet?
Maila oss på: sales@myenergypartner.se eller kontakta Linus Cederth på telefon: 079-109 10 94, linus.cederth@myenergypartner.se.

Vill du att vi skickar dig broschyren ”Så påverkas din elräkning med solceller”? Om du skickar oss ett mail med dina kontaktuppgifter så sänder vi över den till dig.

Fler sätt att spara pengar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.