fbpx

Tillämpningsområden för solceller i lantbruket

El från solceller kan utnyttjas på gårdens alla förbrukningsställen av el, men det finns en rad tillämpningar inom lantbruk och de gröna näringarna där utnyttjande av solceller kan vara speciellt intressanta. Då det gäller solceller och utnyttjande av solcellsproducerad el som produceras i lantbruket är följande applikationer intressanta:

  • Kyla mjölk – stora energimängder kan gå åt för detta i mjölkproduktionen
  • Elförsörjning på platser med större avstånd till fast nät okan reducera investeringskostnaden då kostnaderna för anslutning till ett fast nät i dessa fall kan vara betydande
  • Vattenpumpning – utnyttjande av solceller kan vara kostnadseffektivt

En del tillämpningar är redan i användning, medan andra kan förväntas komma inom nära framtid, exempelvis:

  • Elektriska stängsel
  • Pumpning av vatten för djur
  • Belysning i stallar och uthus
  • Luftsystem
  • Utfodringssystem
  • Belysning och uppvärmning

Fler sätt att spara pengar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.