fbpx

Nätanslutna solcellssystem

Nätanslutna system är ihopkopplade med elnätet och levererar el till elnätet i form av växelström i de fall elen inte förbrukas i den egna anläggningen. Elenergi från solcellsanläggningen kan i sådana system säljas soliga sommardagar och köpas perioder då solcellerna producerar alltför lite för den egna förbrukningen, t.ex. vintertid. I anläggningarna finns växelriktare som kan behöva bytas ungefär en gång under solcellernas livstid (Energimyndigheten).

I fristående system förbrukas elen i den egna anläggningen och batterier används för att lagra energi. En fördel med dessa system är att man kan utnyttja el som energikälla på platser där nätanslutning inte är ekonomiskt intressant. Sådana applikationer kan för enskilda förbrukare och samhälle t.ex. vara sommarstugor, segelbåtar och nödtelefoner (Energimyndigheten). I lantbrukssammanhang finns andra intressanta applikationer.

Fler omvärldsartiklar

Nätanslutna solcellssystem

Nätanslutna system är ihopkopplade med elnätet och levererar el till elnätet i form av växelström i de fall elen inte förbrukas i

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.